اطلاعات تماس

021-۲۲۰۹۰۱۴۳

۰۹۱۲۴۲۴۱۵۴۸ - 09129213598

پروژه داخلی 5

اجرا کننده یوبوت

پروژه اختاریه:

تعداد طبقات: 8 طبقه

بزرگترین دهانه: 11متر

متراژ: 2500متر

 

 

اجرا کننده یوبوت