اطلاعات تماس

021-۲۲۰۹۰۱۴۳

۰۹۱۲۴۲۴۱۵۴۸ - 09129213598

اعطای نمایندگی

اعطای نمایندگی سقف یوبوت :

گروه فنی و مهندسی یوبوتکس ضمن استقبال از تماس مهندسان عزیز ، آمادگی خود را جهت مذاکره و اعطای نمایندگی یوبوت در شهر های فاقد نمایندگی فعال اعلام میدارد.

این مجموعه در زمینه خدمات مهندسی و محصولات نوین ساختمانی ﻣﺘﺸﮑﻞ از دﭘﺎرﺗﻤﺎن های ﺗﺨﺼـﺼـﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﺎزه ، ﻣﻌﻤﺎری، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و خط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻧﻮﯾﻦ، ﺑﺎ بهره ﮔﯿﺮی از مهندسان باتجربه و فعال در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ شیمیایی و پلیمری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اراﺋﻪ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت مهندسی همگام ﺑﺎ داﻧﺶ روز دﻧﯿﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

مجموعه یوبوتکس با فعالیت در داخل و خارج کشور محصولات خود را به سراسر کشور و کشورهای همجوار به صورت عمده عرضه می کند.

جهت اطلاع از نمایندگی ها با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

خدمات ارائه شده توسط ﺷﺮﮐﺖ فنی و مهندسی یوبوتکس :

اعطای نمایندگی انحصاری در محدوده جغرافیایی مورد توافق و ارجاع مشتریان منطقه مورد نظر به نماینده.
• ارائه هرگونه کمک و مشاوره در جهت بهبود روند کار در زمینه فروش.
• تهیه و ارسال قالب‌های یوبوت ، اسپیسر ، واتراستاپ ،افزودنی های بتن و…مورد نیاز در سایزهای مختلف با لحاظ نمودن تخفیف نمایندگی.
• درج نمونه کارهای نماینده در وب سایت شرکت.
• تامین کاتالوگ و لوازم تبلیغاتی مورد نیاز.

وظایف نمایندگی :

•تلاش وبازاریابی و تبلیغات موثر جهت فروش بیشتر محصولات شرکت.
• پایش منظم منطقه و جلوگیری از کپی‌برداری غیر قانونی از محصولات شرکت.
• همکاری با مجموعه و در نظر گرفتن قوانین مالی شرکت در خصوص پرداخت‌ها.
• پیش‌بینی فروش در آینده و ارسال درخواست آن مطابق برنامه زمانبندی و قوانین داخلی شرکت بگونه ای که خطوط تولید شرکت قادر به تامین قالب‌ها با هماهنگی مدیر تولید باشند.
• نماینده موظف است در هنگام تحویل محصولات در محل حضور داشته و پس از شمارش، رسید یا بارنامه را مهر و امضا نماید

یوبوتکس فراتر از کیفیت

تلفن تماس جهت اخذ نمایندگی

09124241548-09129213598
ubootex1@gmail.com