اطلاعات تماس

021-۲۲۰۹۰۱۴۳

۰۹۱۲۴۲۴۱۵۴۸ - 09129213598

قالب فلزی

قالب فلزی چیست

قالب فلزی چیست – قالب فلزی بتن که در حقيقت ظروف موقتي با شکل و فرم خاص هستند که براي نگهداري ميل‌گردها (آرماتور) و بتن خيس تازه به کار میروند. قالب بندي بتن قسمت عمده‌اي از مخارج ساخت و اجراي اسکلت‌هاي بتني و اجزاي بتني ساختمان را به خود اختصاص مي‌دهد.

هزينه مصالح، ساخت و اجراي قالب هاي بتني بستگي به شکل قالب بتن و دشواري ساخت آن و نوع مصالح مصرفي دارد. در پاره‌اي از موارد ممکن است قالب بندي بتن تا بيش از 75 درصد هزينه يک عضو بتني را به خود اختصاص دهد.

براي احداث يک سازه بتن آرمه، بايد بتن خميري در قالبهايي ريخته شود تا پس از پر کردن تمام حجم قالبها و سفت شدن، به شکل لازم در آيد.

از مهمترين گامها در احداث سازه‌هاي بتني, انجام قالب‌بندي است.

به همين دليل بايد مجري و پيمانکار سازه‌هاي بتني کاملا در جريان امور مربوط به قالب‌بندي، از وسايل گرفته تا مشخصات و رواداريهاي ابعاد و روشهاي اجرايي قرار داشته باشند.

پس از استقرار قالب بتن در محل مربوطه بايد از آنها کاملاً بازديد نموده و درزهايي که احتمالا باعث بيرون زدن شيره بتن خواهند شد، گرفته شوند.

پايداري از مهمترين خصوصياتي است که بايد در قالب‌بندي رعايت شود.قالب فلزی

کافي نبودن مهاربندي پايه‌ها و يا مهاربندي افقي سکوها, عدم تنظيم تعادل افقي بتن‌ريزي که منجر به پر شدن يک قسمت از قالب بتن , و خالي ماندن قسمت ديگر مي‌شود، کف نامناسب در زير قالب شالوده و يا زير پايه‌ها، عدم حضور کارگران ماهر، خوب نبستن قطعات قالب بتون به يکديگر، در نظر نگرفتن بارهاي زنده و مرده وارده به قالب فلزي بتن و لغزش لايه خاک مجاور قالب و غيره مي‌توانند باعث خرابي قالب بتن گردند.

درز بين تخته‌ها و درز بازشوهايي که در قالب فلزي ايجاد شده‌اند, بايد کاملا آب‌بندي شوند تا شيره بتن از درزها بيرون نزند.

بايد از حرکت قالب بتن از جاي خود و نيز حرکت اجزاي قالب بتون نسبت به يکديگر جلوگيري بعمل آيد.

بايد براي برداشتن قطعاتي که براي حفظ فاصله تخته‌هاي دو وجه مقابل هم قالب بتن بکار مي‌روند (تخته اندازه‌ها)، تدابير لازم اتخاذ گردد تا اين قطعات درون بتن نمانند.

تمام قطعاتي که به قالب بتن بسته مي‌شوند بايد کاملا محکم شوند تا لرزاندن بتن باعث شل شدن قالب بتون نشود.

براي تسهيل کار متراکم ساختن بتن در ديوارهاي بلند و امثال آنها، بايد در نقاط لازم در روي قالب بتني بازشوهايي تعبيه نمود.

اين بازشوها بايد داراي دري باشند که براحتي باز و بسته شده و کاملا آب بند باشند. پايه‌هاي اطمينان بايد به نحوي قرار گيرند که پايداري مجموعه قالب بتن ها کاملا تأمين گردد.

از اتکاي پايه‌ها بر زمينهاي منجمد و سست بايد جداً خودداري کرد.

جدار قالب فلزي بتن بايد به موادي آغشته شود که بتن پس از گرفتن به آن نچسبد و هم قالب برداري براحتي انجام شود و هم سطح بتن پس از قالب برداري خراب نشود.