اطلاعات تماس

021-۲۲۰۹۰۱۴۳

۰۹۱۲۴۲۴۱۵۴۸ - 09129213598

محاسبات و برآوردها

محاسبات و برآوردها :

از عوامل انتخاب سیستم سقف مجوف یوبوت میتوان

به توجیهات اقتصادی ،سرعت و سهولت در اجرا ،دردسترس بودن ابزار و مصالح و… اشاره نمود

که کارفرمایان محترم را مجاب به استفاده از این سیستم میکند.

جهت روشن شدن هرچه بهتر این موضوع واحد فنی و مهندسی اطلاعات وبرآوردهای اولیه از هزینه ها راقبل از عقد قرار داد دراختیار

کارفرما قرار میدهد.

در موارد بسیار معدودی امکان دارد استفاده از این سیستم همانند سیستم های دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد

که به عواملی مانند بارگذاری ، طراحی معماری ،طول دهانه ها و تعداد طبقات بستگی دارد.

به طور مثال برای دهانه ۵ متری استفاده از سقف یوبوت توجیه اقتصادی ندارد

و میتوان با سیستم دیگری به نتیجه مطلوبتری رسید.

البته در بیش از ۹۰ درصد موارد هزینه های اجرایی سیستم دال مجوف دوپوش یوبوت توجیه اقتصادی نسبت به سایر سقف ها را

دارد.

بنابراین کارفرمای محترم میتواند با کسب مشاوره به اطلاعات روشنی از هزینه تمام شده و سرعت اجرا در مقایسه با سایر سیستم

ها بدست آورد.

در جدول زیر اطلاعات اولیه و تقریبی در رابطه با استفاده از این تکنولوژی در دهانه های مختلف (محاسبات و برآوردها ) به صورت

عمومی آورده شده است.

 

محاسبات و برآوردها

مشخصات دال مجوف یوبوت