اطلاعات تماس

021-۲۲۰۹۰۱۴۳

۰۹۱۲۴۲۴۱۵۴۸ - 09129213598

مشاوره و طراحی سازه

مشاوره و طراحی سازه

 

1- مشاوره و ارائه خدمات فاز ۱

با توجه به تکنولوژی روز سیستم سقف یوبوت و عدم آشنایی اغلب کارفرمایان از مزایا و قیمت تمام شده سقف های دال مجوف مهندسین مجموعه یوبوتکس مشاوره لازم جهت آشنایی،کسب اطلاع از مزایا و برآورد قیمت را جزو خدمات رایگان قرار داده و ارائه خدمات فاز ۱ را در اسرع وقت فراهم مینماید.

 

مشاوره و طراحی سازه


مشاوره و طراحی سازه

 

2- طراحی فاز ۲و ارائه مدارک فنی و ترسیم نقشه های اجرائی

پس از انجام مشاوره و مطالعات اولیه و عقد قرار داد،بخش فنی و مهندسی شرکت یوبوتکس خدمات فاز ۲ شامل طراحی سازه و تهیه مدارک فنی و نقشه های اجرایی را در اسرع وقت توسط مهندسین مجرب وبا در نظر گرفتن ملاحضات اقتصادی و نظرات کارفرما انجام داده و از طرح های ارائه شده در تمامی مراجع ذیصلاح دفاع مینماید.

مشاوره و طراحی سازه