اطلاعات تماس

021-۲۲۰۹۰۱۴۳

۰۹۱۲۴۲۴۱۵۴۸ - 09129213598

نظارت بر اجرای سقف یوبوت

نظارت بر اجرای سقف یوبوت :

همانگونه که میدانید سقف های دوپوش مجوف دارای مزایای زیادی هستند و این مزایا با رعایت الزامات سقف های یوبوت و تکنولوژی که در این نوع سقف ها به کار گرفته شده ارتباط مستقیمی دارند که بهتر است این امر مهم مورد توجه قرار گیرد.

از طرفی ممکن است مجریان گرامی به علت جدید بودن این سیستم آشنایی کاملی باسقف یوبوت نداشته باشند و کارفرمایان بابت این موضوع حساسیت نشان دهند که کاملا بجا و منطقی است.از این رو واحد فنی و مهندسی یوبوتکس اقدام به اموزش مهندسان اجرائی خود با عنوان ناظر سقف نموده و کارفرمایان محترم درصورت تمایل میتوانند از خدمات ناظران سقف اعم از اموزشی و نظارتی استفاده بکنند.

نظارت بر اجرای سقف یوبوت