اطلاعات تماس

021-۲۲۰۹۰۱۴۳

۰۹۱۲۴۲۴۱۵۴۸ - 09129213598

پروژه یوبوت داخلی 2

پروژه مهندس زند با همکاری گروه فنی و مهندسی یوبوتکس

محل پروژه: تهران ـ شهرک غرب

تعداد طبقات:11

بزرگترین دهانه:12/50 متر

متراژ هر سقف:2200 متر

خدمات: طراحی ـ تامین یوبوت و اسپیسر

یوبوت تخصص ماست
پروژه اجرای یوبوت-شهرک غرب

 


پروژه اجرای یوبوت-شهرک غرب

 


پروژه اجرای یوبوت-شهرک غرب

 


پروژه اجرای یوبوت-شهرک غرب

 


پروژه اجرای یوبوت-شهرک غرب

 


پروژه اجرای یوبوت-شهرک غرب

 


پروژه اجرای یوبوت-شهرک غرب

 


پروژه اجرای یوبوت-شهرک غرب

 


پروژه اجرای یوبوت-شهرک غرب

 


پروژه اجرای یوبوت-شهرک غرب