اطلاعات تماس

021-۲۲۰۹۰۱۴۳

۰۹۱۲۴۲۴۱۵۴۸ - 09129213598

پروژه یوبوت داخلی 1

پروژه یوبوت برج فراز:

واقع در تهران-هروی

متراژ هر سقف:2000متر

اجرای یوبوت با دهانه 14متر
پروژه یوبوت

                                                                       پروژه اجرای یوبوت- هروی تهران


پروژه یوبوتپروژه اجرای یوبوت- هروی تهران

 


پروژه یوبوتپروژه اجرای یوبوت- هروی تهران

 


پروژه یوبوت پروژه اجرای یوبوت- هروی تهران

 


پروژه یوبوتپروژه اجرای یوبوت- هروی تهران

 


پروژه یوبوتپروژه اجرای یوبوت- هروی تهران

 


پروژه یوبوتپروژه اجرای یوبوت- هروی تهران

 


پروژه یوبوت پروژه اجرای یوبوت- هروی تهران